บริการของเรา

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานผู้ผลิต—มาตรฐานของเล่นปลอดภัย มอก.
ruler-transparent

บริการและติดตั้ง

เรามีบริการการติดตั้ง เครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการเล่นของเด็กๆ โดยมาตราฐานการติดตั้งของโรงงานของเรา

ruler-transparent

ให้คำปรึกษาเครื่องเล่นสนาม

บริการให้คำปรึกษาการเลือกซื้อเครื่องเล่นสนามโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญฯ สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องเล่น

ruler-transparent

ออกแบบเครื่องเล่นพลาสติก-เครื่องเล่นในร่ม

เรามีบริการออกแบบเครื่องเล่นพลาสติก-เครื่องเล่นในร่มให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าโดนคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ruler-transparent

มีบริการหลังการขาย

โรงงานเรามีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญสำหรับเรา

วิดีโอผลงานการติดตั้งของเล่นสนาม

Our Presentation

บริการให้คำปรึกษาการเลือกซื้อเครื่องเล่นสนามให้ตรงความต้องการ

ของเล่นสนาม กลางแจ้ง ผลงานการติดตั้ง

ของเล่นสนามกลางแจ้ง