Hippo Park & Play

เครื่องเล่นสนาม Hippo Park & Play สนามเด็กเล่น คุณภาพสูง ผลิตในประเทศไทย เครื่องเล่นสนาม Hippo Park & Play ออกแบบและผลิต ในระบบ โมดูลาร์ ที่ทันสมัย คำนวน โครงสร้างฯ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญฯ สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องเล่นได้อย่างอิสระ ปรับได้ทุกทิศทาง ตามความต้องการ จึงมีแบบให้เลือก ไม่จำกัด การติดตั้งคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เหมาะกับสรีระของเด็ก การยึดจับ การทรงตัว ให้เด็กได้เล่นสนุกสนาน เสริมสร้างพัฒนาการ แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า เลือกสรรวัสดุคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย มอก. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต พลาสติก โพลีเอทธีลีน LLDPE เกรดเอ. Food Grade ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ปลอดภัยสำหรับเด็ก เครื่องเล่นสนาม Hippo Park & Play ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ Hippo Park & Playออกแบบและติดตั้งเครื่องเล่นสนามทุกชนิด โดยผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยสำหรับเด็ก

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน เกรดเอ

Hippo Park & Play

Why Choose Us

ทำไมต้องเลือกเรา

1.
สินค้าคุณภาพ

ผลิตสินค้าด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้เครื่องเล่นสนามออกมาดูดี มีคุณภาพแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า

2.
มีความปลอดภัย

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต พลาสติก โพลีเอทธีลีน LLDPE เกรดเอ. Food Grade ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ปลอดภัยสำหรับเด็ก

3.
สร้างฯ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญฯ

ออกแบบและผลิต ในระบบ โมดูลาร์ ที่ทันสมัย คำนวน โครงสร้างฯ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญฯ สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องเล่นได้อย่างอิสระ

4.
มีบริการหลังการขาย

มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญสำหรับเรา