Hippo Present

Hippo Park & Play

เป็นผู้ผลิต นำเข้า และ จัดจำหน่ายเครื่องเล่นที่มุ่งมั่นจะนำความทันสมัยของเครื่องเล่นจากทั่วโลก เข้ามาผสมผสานกับเครื่องเล่นปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานที่ตั้งเครื่องเล่น ด้วยการส่งมอบเครื่องเล่นที่มีคุณภาพและดีไซน์ที่ทันสมัยอีกทั้งเรายังเล็งเห็นความสำคัญของ ‘การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน’ จึงได้สร้างสรรค์เครื่องเล่นที่สามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคนก่อให้เกิดรอยยิ้ม มิตรภาพ ความทรงจำ และประสบการณ์ที่ดี