ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจกับทาง บริษัท ฮิปโป พาร์คแอนด์เพลย์ จำกัด

ตัวอย่างรายนามลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา

ทางบริษัทผลิตสินค้าเพื่อชุมชนและเด็กไทยของเรา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้าน สวนสาธารณะ สนามกีฬา โรงเรียนสวนสนุก ฯลฯ