KOD-711B

ชุด มินิอวกาศ (สีฟ้า)
ขนาด 340x630x320 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 76 มิลลิเมตร

฿99,225.00

KOD-971

ชุด บ้านศูนย์รวมเครื่องเล่นหรรษา
ขนาด 440x570x340 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿99,900.00

KOD-972

ชุด สไลเดอร์หอคอยผจญภัย
ขนาด 290x520x370 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿101,250.00

KOD-713A

ชุด มินิแฟร์รี่ A
ขนาด 360x640x360 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 76 มิลลิเมตร

฿105,300.00

KOD-713B

ชุด มินิแฟร์รี่ B
ขนาด 360x640x360 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 76 มิลลิเมตร

฿105,300.00

KOD-820

ชุด หอคอยปีนป่าย
ขนาด 400x550x350 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 89 มิลลิเมตร

฿106,650.00

KOD-813

ชุด หอยทากแสนสนุก
ขนาด 460x510x350 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 89 มิลลิเมตร

฿106,650.00

KOD-927

ชุด รวมผองเพื่อน
ขนาด 320x680x320 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿106,650.00

KOD-907

ชุด หลังคาปีนป่าย
ขนาด 540x550x350 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿114,750.00

KOD-973

ชุด สไลเดอร์เห็ดน้อยหลากสี
ขนาด 390x700x370 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿114,750.00

KOD-996

ชุด ปราสาทสไลด์วน
ขนาด 408x627x430 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿117,450.00

KOD-957

ชุด เฮลิคอปเตอร์พร้อมชิงช้า
ขนาด 500x650x350 เซนติเมตร
โครงสร้างเสากลม 114 มิลลิเมตร

฿118,800.00