H3

บาสเก็ตบอล 1 ห่วง
ขนาด 57x70x230 เซนติเมตร

฿5,000.00

H11

บาสเก็ตบอลทวิน
55x90x200 เซนติเมตร

฿5,318.00

H4

บาสเก็ตบอล 3 ห่วง
ขนาด 55x70x230 (120/450/180) เซนติเมตร

฿6,500.00

H13

บาร์โหน 4 ห่วง
135x200x185 เซนติเมตร

฿8,879.00

H1

ห่วงยืดตัว 6 ห่วง
ขนาด 135x300x185 เซนติเมตร

฿9,813.00

H8

บาร์เดินทรงตัว 1 ท่อน
270×25 เซนติเมตร

฿10,748.00

H9

เครื่องโยกแขนขาเด็กแบบเซน
80x80x135 เซนติเมตร

฿13,551.00

H10

เครื่องหมุนเอวเด็กแบบเซน
80x80x85 เซนติเมตร

฿13,551.00

H2

ห่วงบริหาร 6 ห่วง
ขนาด 130x130x230 เซนติเมตร

฿19,626.00

H6

โกลฟุตซอล มาตรฐาน (คู่)
100x300x200 เซนติเมตร

฿21,028.00

H7

บาร์เดินทรงตัว 3 ท่อน
870×25 เซนติเมตร

฿24,766.00

H5

บาสเก็ตบอล แบบมาตรฐาน (คู่)
120x250x400 เซนติเมตร

฿105,514.00