ชนิดของพื้นสนาม

พื้นสนาม หมายถึง พื้นที่โดยรอบสนามเด็กเล่นและพื้นที่รองรับเครื่องเล่น พื้นสนามสามารถช่วยลดแรงกระแทกจากการบาดเจ็บ เมื่อเด็กผลัดตกจากเครื...

Continue reading

ประเภทวัสดุเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

ปัจจัยหลักในการเลือกจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง นอกจากมุ่งเน้นประโยชน์ของเครื่องเล่นแล้ว ผู้จัดซื้อควรคำนึงถึงวัสดุของเครื่องเล่นเป็...

Continue reading

ข้อดีของการให้เด็กเล่นของเล่นสนามในสนามเด็กเล่น

การเล่นของเล่นสนามมีประโยชน์ต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งทำให้เด็กพัฒนาความสามารถด้าน ต่าง ๆ ของชีวิต อันได้แก่ 1. ด้านร่างกาย การเล่นข...

Continue reading