article

ชนิดของพื้นสนาม

พื้นสนาม หมายถึง พื้นที่โดยรอบสนามเด็กเล่นและพื้นที่รองรับเครื่องเล่น พื้นสนามสามารถช่วยลดแรงกระแทกจากการบาดเจ็บ เมื่อเด็กผลัดตกจากเครื่องเล่นสนามหรืออุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น พื้นสนามที่ดีต้องช่วยลดการกระแทกจากการพลัดหล่น ช่วยทำให้การบาดเจ็บน้อยลงและเกิดความปลอดภัยมากขึ้น การเลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างพื้นสนามสามารถเลือกได้หลายชนิด แต่การเลือกจะต้องคำนึงถึงความลึกของวัสดุในการรองรับการกระแทก เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บให้น้อยลง โดย CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission, 2006) ได้กำหนดความสามารถในการรองรับแรงกระแทกของวัสดุแต่ละชนิด ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1 พื้นที่ในการรองรับการกระแทกภายใต้เครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด โดยกำหนดตามขนาดของเครื่องเล่นสนาม แสดงให้เห็นว่าถ้ามีเครื่องเล่นสนามประเภทม้าหมุนควรมีพื้นที่ในการเล่นเพื่อรองรับการกระแทกภายใต้และรอบม้าหมุนอย่างน้อย 6 ฟุตรอบเครื่องเล่น (1.80 เมตร)

 

ตารางที่ 1 ความสามารถในการรองรับการกระแทกของวัสดุแต่ละชนิด

ชนิดของวัสดุ ความสูงที่สามารถรองรับแรงกระแทก
ความหนาของชนิดของวัสดุ 9 นิ้ว
เศษแผ่นไม้ (Wood Chip) 10 ฟุต (3 เมตร)
เศษเปลือกไม้ (Double Shredded Bark Mulch) 7 ฟุต (2.10 เมตร)
ไฟเบอร์ไม้ (Engineer Wood Fibers) 6 ฟุต (1.80 เมตร)
ทรายละเอียด (Fine Sand) 5 ฟุต (1.50 เมตร)
ทรายหยาบ (Coarse Sand) 4 ฟุต (1.20 เมตร)
ลูกรังละเอียด (Fine Gravel) 6 ฟุต (1.80 เมตร)
ลูกรังหยาบ (Medium Gravel) 5 ฟุต (1.50 เมตร)
ยาง (Shredded Tires) มากกว่า 12 ฟุต (3.60เมตร)

 

ตารางที่ 2 พื้นที่รองรับการกระแทกตามเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด

ประเภทเครื่องเล่นสนาม พื้นที่รองรับการกระแทก
ม้าหมุน อย่างน้อย 6 ฟุตรอบเครื่องเล่น (1.80 เมตร)
เครื่องเขย่า อย่างน้อย 6 ฟุตรอบเครื่องเล่น (1.80 เมตร)
เครื่องเล่นอเนกประสงค์ กำหนดตามเครื่องเล่นที่นำมาประกอบ
ไม้ลื่น 6 ฟุตรอบเครื่องเล่น (1.80 เมตร)
ชิงช้าแบบทิศทางเดียว 6 ฟุตรอบเครื่องเล่น (1.80 เมตร)
ชิงช้าแบบหลายทิศทาง ความยาวของคานกับที่นั่ง + 6 ฟุต (1.80 เมตร)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *